top of page

CBT - Cognitive Behavioural Therapy

טיפול התנהגותי – קוגניטיבי הינו  טיפול קצר מועד ממוקד בהווה ומכוון לפתרון בעיות

הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי משלב שתי גישות: הגישה ההתנהגותית והגישה הקוגניטיבית.

גישות אלו נמצאו במחקרים רבים כיעילות לטיפול באוכלוסיות שונות ובמגוון בעיות נפשיות כמו הפרעות חרדה, הפרעות אכילה, דיכאון, הפרעה אובססיבית – קומפולסיבית (OCD) הפרעת דחק פוסט- טראומתית, הפרעת קשב וריכוז.

 

תחושות קשות, סבל רגשי ובעיות נפשיות הינן במקרים רבים תולדה של דפוסי חשיבה ודפוסי התנהגות אוטומתיים שאנו מתקשים להשתחרר מהם.

למחשבה או לחשיבה השפעה רבה על התחושות הרגשיות והגופניות ועל ההתנהגויות  שלנו באירועים ומצבים שונים. דפוסים אלו גורמים לעיתים קרובות לתוצאות לא יעילות ולתקיעות.

 

טיפול CBT מתמקד במחשבות ובהתנהגויות המכוונות אותנו שוב ושוב לכאב וסבל וממוקד ברכישת יכולת זיהוי עיוותי החשיבה בהם אני- הפרט מאופיין, כיצד עיוותי חשיבה אלו גורעים מיעילות תפקודי בחיי היום- יום ויצירת הסבל בחיי כמו גם, כלים לשינוי המחשבות ליעילות והנעה במקום תקיעות.

 

ניתן לדמות את הטיפול הקוגניטיבי- התנהגותי לסינכרון של מערכת בת שלושה גלגלי שיניים כדי ייצור פעילות מתואמת ומווסתת עד כמה שניתן, בין מחשבות (Cognition), רגש (Emotion) והתנהגות (Behavior) ולסגל דפוסי חשיבה גמישים, יעילים והתנהגות רצויה.

גלגלי שיניים לאתרhi res.png
bottom of page